Door: Tjeerd Poot
25 augustus 2021 |  

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie. Want kun je als advocaat je po-punten (vakbekwaamheid opleiding) halen door middel van intervisie? Wij zochten het voor je uit.

Po-punten behalen als advocaat 

Na afronding van de beroepsopleiding voor advocaten moeten advocaten de professionele kennis en kunde onderhouden. Volgens de Nederlandse Orde van Advocaten moeten advocaten jaarlijks 20 opleidingspunten halen en 8 uur intervisie. De advocaat is vrij om meer po-punten te behalen. De NOvA beveelt dit aan zodat vakbekwaamheid en de kwaliteit gewaarborgd blijven. 

Wat is intervisie? 

Intervisie voor advocaten is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten, in groepen van 3 tot 10 personen. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider. Tijdens intervisie voor advocaten leer je scherper en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je eigen werkwijze. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden en beide hebben zij hun voor- en nadelen. De NOvA schrijft voor dat intervisie voor advocaten alleen offline plaats kan vinden. Vanwege de coronacrisis maken zij gedurende deze periode een uitzondering. Hierdoor is tijdelijk ook online intervisie mogelijk. 

Intervisieverplichting: 8 uur per jaar 

Artikel 26 van de Advocatenwet schrijft voor dat iedere advocaat in het kader van de kwaliteitstoets aan intervisie, gestructureerd collegiaal overleg of peer review moet doen. Als het gaat om intervisie geldt dat iedere advocaat tenminste 8 uur per jaar aan intervisie moet doen (en dat één intervisiebijeenkomst tenminste 2 uur en maximaal 4 uur mag duren).

Opleidingspunten voor intervisie: 4 po-punten per jaar 

Maar hoe zit het dan met de opleidingspunten voor intervisie? In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is geregeld dat iedere advocaat, na het afronden van de beroepsopleiding, jaarlijks 20 opleidingspunten moet halen. De helft van het aantal te behalen opleidingspunten moet op juridisch gebied behaald worden. Met andere woorden, er mogen 10 po-punten worden behaald op niet-juridisch gebied: zoals de uren die je aan intervisie besteedt. 

Hierover schrijft de NOvA op haar website het volgende: ‘De advocaat behaalt één niet-juridisch opleidingspunt (po-punt) voor ieder heel uur dat hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen in de vorm van: 

  • Intervisie met ten hoogste 4 po-punten per jaar;
  • Peer review met ten hoogste 4 po-punten per jaar.
  • Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geenpunten toegekend worden.’ 

Het geeft dus diverse voordelen om te kiezen voor intervisie. Je kan namelijk 4 uur van de tijd die je aan intervisie besteedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gestructureerd intercollegiaal overleg, opvoeren voor 4 van de 10 te behalen niet-juridische po-punten. 

Intervisie Advocatuur is voordelig om po-punten te halen 

Als we naar de financiën kijken, zien we dat Intervisie Advocatuur voordelig is. Voor een gemiddeld opleidingspunt betaal je al snel € 100,- en voor 4 punten dus € 400,- exclusief BTW. Bij Intervisie Advocatuur voldoe je voor slechts € 499,- exclusief BTW aan de kwaliteitstoets én behaal je 4 po-punten. Je opleidingspunten halen voor dit jaar? Schrijf je in via onze agenda!

Terug naar overzicht    Inschrijven
Over de schrijver
Tjeerd Poot

Tjeerd Poot studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en begon zijn carrière bij een middelgroot kantoor in Rotterdam met een algemene praktijk. In het vervolg van zijn carrière specialiseerde hij zich steeds verder in het arbeidsrecht en privacy. Hij volgde de Grotius-opleiding Arbeidsrecht en de specialisatieopleiding voor privacyrecht-advocaten aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is Tjeerd een zeer ervaren intervisie-gespreksleider en tevens coach, gespecialiseerd in het bijstaan van advocaten.

Laatste blog berichten

Intervisie: Het belang van vragen en voorbeeldsituaties

17 mei 2023

Vragen kunnen dienen als startpunt om de advocaat te stimuleren tot zelfreflectie, bewustwording en het verkennen van verschillende perspectieven. Ze helpen om voorbij de oppervlakte te kijken en de diepere lagen van het dilemma te onderzoeken. Hierbij een aantal voorbeelden van vragen tijdens intervisie...

Lees meer

Wat is het doel van intervisie?

5 januari 2022

Vaak horen we dat (sceptische) advocaten zich afvragen met welk doel de Nederlandse Orde van Advocaten intervisie verplicht heeft gesteld. Wij als intervisie-fans, begrijpen dat wel. Het doel van intervisie is namelijk om eens stil te staan en te reflecteren op casussen en dilemma’s uit de praktijkvoering. Dit met als doel inzicht te krijgen in eigen houding en gedrag.

Lees meer

De voordelen van intervisie op een rij

5 januari 2022

Sinds maart 2020 is het verplicht voor advocaten om te voldoen aan de kwaliteitstoets. Hiervoor kunnen advocaten kiezen voor verschillende varianten. De opties zijn 1) intervisie 2) gestructureerd intercollegiaal overleg en 3) peer review. Omdat de NOvA wilde stimuleren dat advocaten zouden kiezen voor intervisie (optie 1), vind je hier een aantal voordelen van intervisie op een rij.

Lees meer

Waarom stelde de Orde van Advocaten intervisie verplicht?

16 november 2021

We leven in veranderende tijden. De verwachting is dat de advocatuur in razend tempo met een behoorlijk aantal vernieuwingen te maken gaat krijgen. Intervisie voor advocaten kan daarbij helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft intervisie per 1 maart 2020 verplicht gesteld. Hiermee volgen ze andere beroepsgroepen op, zoals therapeuten en medici, die al langer gewend waren aan intervisie.

Lees meer

Wat houdt de intervisie roddelmethode in?

16 november 2021

De intervisie roddelmethode is één van de vele methodes die kan worden ingezet bij intervisie. De meeste mensen hebben weleens met roddelen te maken gehad in het dagelijks leven. Roddelen wordt vaak niet met iets positiefs geassocieerd maar met valsheid en doortraptheid. Echter, wanneer effectief ingezet tijden intervisie kan de roddelmethode uitkomst bieden. Wat houdt de roddelmethode in en wanneer zet je hem in? We leggen het hieronder uit.

Lees meer

Intervisie vraag voorbeeld? Ontdek helpende vragen bij intervisie

7 september 2021

Heel soms heeft een deelnemer geen dilemma voor intervisie. De advocaat in kwestie ‘loopt even nergens tegenaan’. Het levert bij mij altijd een glimlach op. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand geen intervisie vraag als voorbeeld heeft, maar eigenlijk ook weer niet. Daarom volgt hieronder een intervisie vraag voorbeeld voor advocaten zonder dilemma.

Lees meer

De top 10 intervisie voorbeelden in de advocatuur

7 september 2021

Door intervisie voorbeelden bij collega-advocaten neer te leggen ontdek je verrassende nieuwe invalshoeken. Intervisie voorbeelden kunnen onder andere te maken hebben met het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, ervaringen, gevoelens, overtuigingen en organisatieveranderingen.

Lees meer

Kan ik als advocaat opleidingspunten behalen voor het volgen van intervisie?

25 augustus 2021

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie.

Lees meer