Praktijkdilemma’s

Financiële zaken in de advocatuur

In intervisies komt het vaak aan de orde: dilemma’s over financiën. Voor veel advocaten ‘zit daar wat spanning op’, zal ik maar zeggen. Lees hier ons blog hierover!

Interne oorlog met salestijgers

Je bent inhouse lawyer van een agressieve speler op de Europese markt. De cultuur is onverschrokken en de snelle jongens van de Sales vinden wet- en regelgeving ronduit geneuzel. Europa moet worden veroverd! Het bedrijf groeit en de salestijgers lijken het gelijk aan hun zijde te hebben. Aan jou de taak om het bedrijf intussen te behoeden voor (mega) claims, maar je wordt vooral gezien als showstopper. Hoe blijf je staande en ga je om met deze weerstand? 

Geheimhoudingsplicht

Je ontdekt dat je client, een bouwbedrijf, een constructiefout niet wil melden. Bij een vol stadion dreigt een rampzalige instorting. Houd je je aan je geheimhoudingsplicht? 

Corona vakantiedagenstuwmeer

Je werknemers vinden corona meer een probleem voor hun werkgever. Ze cancelen alle vakantiedagen, maar als je uitlegt dat jullie niet allemaal tegelijk in Q4 op vakantie kunnen, vind je geen gehoor. Hoe ga je daar mee om? Hoe krijg je meer begrip, houd je de sfeer goed en zorg je voor een goede vakantiespreiding?

 

Je collega als wederpartij

Je bent in dienst als company lawyer. De directie wil reorganiseren en dat plaatst jou tegenover je overtollig verklaarde collega’s. Kan dat wel? Hoe ga je de directie laten weten dat ze deze zaken misschien beter kunnen uitbesteden aan een externe advocaat? Of: hoe blijf je op goede voet met je collega’s zonder dat het van invloed is op de onderhandelingspositie van het bedrijf?

 

Heibel in de directie van cliënte

Je staat een BV bij. De BV heeft 2 aandeelhouders die tevens bestuurder zijn. De financiële verhouding tussen die twee is scheef en nu hebben ze onderling mot gekregen. Beiden proberen je in hun kamp te krijgen. Hoe ga je daar mee om?

 

De eigen bijdrage wordt niet betaald

Je cliënte heeft haast. Anders moet ze het land uit. Je start gelijk met je werk maar vervolgens wordt de eigen bijdrage niet betaald. Dit gebeurt helaas wel vaker. Wat doe je? Hoe voorkom je dit in de toekomst?

 

Integriteit

Een goede relatie van jou heeft een installatiebedrijf waar ruim 80 mensen werkzaam zijn. Na lang zaaien, komt hij eindelijk door met de eerste zaken. Je mag zijn arbeidscontracten opnieuw tegen het licht houden en ook legt hij je wat CAO vraagstukken voor. Je werkt inmiddels twee jaar voor deze cliënt en in de loop van de tijd krijg je steeds meer en meer te maken met de HR-medewerker. Dit is een dame waar je een leuke klik mee hebt en uit acquisitie overwegingen ga je af en toe met haar lunchen of je nodigt haar uit voor een kennissessie bij jullie op kantoor. Uiteraard blijf je ook goed contact onderhouden met de eigenaar van het bedrijf. Hij is immers beslissingsbevoegd en uiteindelijk jouw cliënt. Op een gegeven moment gaat je cliënt reorganiseren. Samen stellen jullie een concept vaststellingsovereenkomst op en bepalen jullie de bandbreedte voor de vergoedingen. Vlak voordat de reorganisatie uitgerold wordt, komt de directeur erachter dat de HR-medewerker de bandbreedte van de vergoedingen met enkele medewerkers heeft gedeeld. Dit kan ernstige gevolgen hebben voor de onderhandelingen. De directeur is woest en vraagt je het bedrijf bij te staan om de bewuste HR-medewerker te ontslaan. Het liefst op staande voet wegens het lekken van vertrouwelijke informatie. Verder wil hij alle schade door te hoge vergoedingen op haar verhalen. Wat nu?

Carrière

Je bent salary partner en je hebt het plan om equity partner te worden. Je hebt het idee dat dit binnen jouw huidige kantoor mogelijk zou moeten zijn, maar je wordt ook keer op keer gewezen op je ontwikkelpunten. Tegelijkertijd wordt je ook veel benaderd. De vraag rijst of jou een worst wordt voorgehouden en je beter je vleugels kunt uitslaan, of dat je moet vasthouden aan je koers?

Salarishuis

Je bent al een tijd op zoek naar een advocaat om je team te versterken. Het werk spuit er letterlijk uit. Je hebt een topper gevonden, maar die wil er wel substantieel op vooruit gaan. Dit zou er echter voor zorgen dat het hele salarishuis wordt scheefgetrokken, wat je niet wenselijk acht. Tegelijkertijd wil je ook geen nee verkopen aan je klanten en zit je volledige team al een tijd aan zijn max. Wat is de juiste afweging?

Acquisitie

Het kantoor waarbij je werkt, heeft een nieuwe kantoordirecteur en die is bezig met allerlei marketing en positioneringsvraagstukken. Steeds vaker wordt bij de advocaten neergelegd dat je een eigen praktijk moet kunnen opbouwen en dat je je eigen broek moet kunnen ophouden. Je doet mee met alles wat er van je gevraagd wordt, maar acquireren lijkt je gewoon niet echt te lukken. Andere collega’s lijken er beter in te zijn en bij jou komt het niet echt van de grond. Je weet niet of het pech is, of dat je simpelweg niet het juiste netwerk hebt, of dat je gewoon andere kwaliteiten hebt. Je speelt met het idee om het bedrijfsleven in te gaan omdat je je afvraagt of er voor jou nog wel plek is in de advocatuur nu het met die eigen praktijk niet zo wil vlotten…

Vertrouwenspersoon

Een collega neemt je in vertrouwen en komt out-of-the-blue met een heel verhaal over het feit dat ze zich seksueel geïntimideerd voelt door één van de partners. Ze wil weten of jij dat ook ervaart, maar jij herkent de beschuldigingen niet. Je leeft met haar mee, maar je twijfelt ook aan haar verhaal. De collega vraagt met klem of jullie het onder elkaar kunnen houden en je stemt toe. Toch zit het je niet lekker en nu je er wat meer op gaat letten, herken je wel wat ze bedoelt. Je wilt haar aanmoedigen om de partner hier op aan te spreken, maar ze is bang voor haar baan. Wat ga je doen?

Valse wederpartij verdient lesje

De wederpartij is zo ‘vals’ geweest en heeft zo veel onnodige schade veroorzaakt dat je vindt dat jouw cliënt het -op zichzelf redelijke- schikkingsvoorstel niet moet aanvaarden, maar hij zijn gelijk moet halen in een procedure. Dat zal ze leren. Wat te doen als je weet dat jouw cliënt je advies waarschijnlijk wel zal volgen, maar je ook weet jouw cliënt graag snel van de zaak af wil.

De directie doet niet wat je zegt

Als Legal Counsel voorzie je de directie van advies, zowel gevraagd als ongevraagd. Na een wisseling van de wacht binnen de directie merk je dat men jouw advies steeds vaker niet opvolgen. Het bedrijf loopt daardoor meer risico’s dan jij wenselijk vindt. Hoe zorg je ervoor dat men jou en jouw advies serieus neemt? Hoe voorkom je toekomstige verwijten?

De wederpartij is fan

De wederpartij in een zaak die je onlangs hebt gewonnen, wil jou inhuren voor een niet-gerelateerde kwestie. Het voelt als een compliment en je gaat er voor. De cliënt voor je de eerdere zaak hebt gewonnen, is not amused en dient een klacht in omdat de beroepstermijn nog niet was verstreken. Had je anders moeten handelen? Wat nu?

 

Kruispunt in de carrière

Je compagnon is vertrokken en je twijfelt over het wijzigen van de naam van je kantoor. Wordt het ‘advocatuur’ en blijf je voorlopig een éénpitter of houd je het toch bij ‘advocaten’ en zoek je op korte termijn een nieuwe compagnon. Of zoek je aansluiting bij een groter verband? Wat wil je eigenlijk voor toekomst? Hoe ga je de rest van je carrière vormgeven?

 

Het eerste half uur gratis

Je wordt regelmatig benaderd door mensen die gebruikmaken van ‘het eerste half uur gratis’ terwijl dit dan vervolgens geen zaak oplevert. Hoe bewaak je je grenzen bij dit soort rondshoppers? Hoe zorg je er voor dat je niet te veel weggeeft en al echt aan het werk gaat terwijl er nog geen opdrachtbevestiging binnen is?

 

Wil je ‘even’ dit of dat

Een vaste cliënt vraagt je steeds vaker om ook ‘even’ te kijken naar dit of dat. Je bent er bijna altijd niet ‘even’ aan kwijt, maar omdat het een goede cliënt  is, wil je niet te moeilijk doen. Hoe bewaak je de grenzen?

 

Mentaliteit

Al zeven jaar werk je met plezier bij je huidige werkgever. Je werkt fulltime en bij dat feit heb je eigenlijk nooit eerder stil gestaan. Iedereen bij dit kantoor werkt fulltime en eigenlijk vaak veel meer dan fulltime! Het komt wekelijks voor dat je ’s avonds nog mail zit weg te werken, je gebeld wordt door cliënten of dat je in de weekenden nog een stuk probeert te schrijven. Onlangs is er echter iets gewijzigd in jouw privésituatie. Je bent moeder geworden van een prachtige dochter en je hebt recht op ouderschapsverlof. Daarnaast wil je graag vier dagen gaan werken omdat fulltime opvang je te gek wordt. Helaas wordt je verzoek om vier dagen te gaan werken afgewezen. Men stelt dat je dan in combinatie met je ouderschapsverlof de komende jaren feitelijk maar drie dagen per week zal werken. Jouw werkgever is van mening dat je geen advocaat kan zijn als je maar drie dagen werkt. Hij stelt je voor de keuze: 1) je blijft 5 dagen werken en neemt ouderschapsverlof op, of 2) je gaat 4 dagen werken en doet afstand van je ouderschapsverlof. Je bent verbaasd en hebt een knoop in je maag. Als je terugkijkt, zijn er eigenlijk veel collega’s die moeder werden, weg gegaan bij dit kantoor. Maar je hebt het er ook heel erg naar je zin. Ineens lijken jullie lijnrecht tegenover elkaar te staan. Wat nu?

Bonussen

Je bent partner bij een multidisciplinair advocatenkantoor en je werkt binnen het arbeidsrecht. Je moet er met je team hard aan trekken want de tarieven staan onder druk. Er kunnen veel uren worden geschreven op grote reorganisaties, maar dat zijn de krenten in de pap waar iedereen op aast. Aan het eind van het jaar worden de bonussen van alle medewerkers besproken. Je bemerkt dat jouw collega’s binnen het M&A en ondernemingsrecht veel beter hebben gedraaid dan jij. Ze pochen hier een beetje over en hoewel je er blij mee bent, steekt het ook. Zij kunnen immers op relatief weinig cliënten grote omzetten draaien en hun tarieven goed kwijt, terwijl jij eigenlijk véél meer moet acquireren en tegen lagere tarieven moet opereren. Je hebt de eerste opmerkingen uit jouw team al binnen dat ze beloond willen worden voor hun harde werken en het vele acquireren, terwijl je ook al weet dat de M&A-ers veel hogere bonussen gaan krijgen. Hoe ga je hier mee om?

Cliënt in zwaar weer

Je hebt een cliënt die in zwaar weer verkeert. Dit komt onder andere doordat hij een hoog oplopend geschil heeft met één van zijn beste klanten. De uitkomst van deze zaak zou tot gevolg kunnen hebben dat jouw cliënt failliet gaat, en anders houdt hij zijn hoofd net boven het water. Met ieder uur dat jij schrijft, weet je dat de liquiditeit van jouw cliënt gillend achteruit loopt. Tegelijkertijd is de zaak zo belangrijk dat je er ieder uur dat je hebt aan wilt besteden voor een goede afloop. Je krijgt een negatief vonnis in eerste aanleg en je cliënt kan niet anders dan in hoger beroep gaan. Om een faillissement af te wenden, vraagt hij je om zo min mogelijk uren te maken. Je ziet wel kansen, maar ook grote risico’s voor de klanttevredenheid en voor de betaling van jouw eigen facturen. Je kunt bovendien geen kwaliteit garanderen met minimale uren. Aan de andere kant schrik je ook wel van wat je reeds gedeclareerd hebt en begrijp je de nijpende situatie van deze ondernemer. Wat is wijsheid?

Twijfel integriteit cliënt

Je hebt bij de wederpartij een schikking bereikt waar je best een beetje trots op bent. Je hebt het beste uit de situatie gehaald en je denkt dus dat je cliënt blij is met de uitkomst en akkoord zal gaan. Helaas is je cliënt vol woede en wrok. Hij wil het onderste uit de kan. Jij wilt enerzijds zo goed mogelijk zijn belangen behartigen, maar anderzijds begin je door zijn houding ook wel een beetje te twijfelen aan zijn integriteit. Vooral nu je het verhaal en het bewijs van de wederpartij hebt gehoord. Je vindt echt dat je cliënt de deal moet pakken en dringt hier ook op aan. Jouw cliënt wil niet luisteren en wil koste wat kost verder onderhandelen en anders naar de rechter. Je kan je ergernis over deze cliënt bijna niet meer verbergen en je ziet het dan ook niet zitten om met zijn verhaal bij een rechter aan te komen. Wat nu?

Overvragende cliënt

Je merkt dat je je grenzen overgaat, maar je weet niet goed hoe je je cliënten moet duidelijk maken dat je ’s avonds niet voor hen kan werken, althans niet elke avond. Nu vraagt deze cliënt ook nog eens om korting. Hoe ga je daarmee om?