Door: Tjeerd Poot
17 mei 2023 |  

Introductie

In deze blogpost duiken we dieper in de betekenis van intervisie en laten we zien hoe vragen en voorbeelden de essentie vormen van deze waardevolle praktijkreflectie.

De kern van intervisie

Intervisie draait om het creëren van een veilige omgeving waarin advocaten de ruimte hebben om vragen en voorbeelden uit hun praktijkvoering te bespreken. Het doel is om inzicht te krijgen in het eigen handelen, de houding en het gedrag. Waarom reageren we zoals we doen? Wat is ons eigen aandeel in bepaalde situaties? Deze vragen vormen de kern van intervisie.

Voorbij de oppervlakte

Vaak merken we dat advocaten in eerste instantie vooral denken in termen als aanvallen, verdedigen, oordelen en aannames. Echter, door deel te nemen aan intervisie leren advocaten een andere benadering kennen. Ze leren open vragen te stellen, hun oordeel uit te stellen en voorbij de oppervlakte te kijken. Dit opent de deur naar diepgaandere inzichten en nieuwe perspectieven en voorbeelden.

Voorbeelden

Laten we een voorbeeld nemen van een advocaat met een klant die altijd te laat betaalt en vaak om korting vraagt. In eerste instantie zou men geneigd zijn om te praten over de cliënt en mogelijke oplossingen, zoals werken met voorschotten of het verhogen van het uurtarief. Echter, tijdens intervisie worden juist vragen gesteld die de advocaat uitnodigen om naar zijn eigen gedrag te kijken. Waarom vindt hij deze situatie zo’n dilemma? Vaak komen er dan thema’s naar boven zoals onzekerheid, twijfels en afhankelijkheid, die van invloed zijn op het gedrag van de advocaat en de reacties van de cliënt. Meer voorbeelden vind je hier

Vragen

Vragen kunnen dienen als startpunt om de advocaat te stimuleren tot zelfreflectie, bewustwording en het verkennen van verschillende perspectieven. Ze helpen om voorbij de oppervlakte te kijken en de diepere lagen van het dilemma te onderzoeken. Hierbij een aantal voorbeelden van vragen tijdens intervisie:

  1. Wat maakt deze specifieke situatie voor jou zo’n dilemma?
  2. Hoe heeft jouw eigen gedrag mogelijk bijgedragen aan dit dilemma?
  3. Welke aannames maak je over de cliënt en hoe beïnvloeden deze aannames je handelen?
  4. Welke emoties roept deze situatie bij jou op en hoe beïnvloeden deze emoties jouw besluitvorming?
  5. Wat zijn mogelijke alternatieve benaderingen of perspectieven die je zou kunnen verkennen?
  6. Welke waarden en principes spelen een rol bij dit dilemma en hoe wegen deze op tegen elkaar?
  7. In hoeverre speelt jouw behoefte aan goedkeuring of erkenning een rol in deze situatie?
  8. Hoe zou je de relatie met de cliënt kunnen versterken en op welke manier zou dit invloed kunnen hebben op het dilemma?
  9. Welke stappen zou je kunnen zetten om dit dilemma constructief aan te pakken?
  10. Wat zou er gebeuren als je je oordeel en verwachtingen loslaat en vanuit een neutrale positie naar de situatie kijkt?

Het bewustwordingsproces

Het doel van intervisie is dat de casusinbrenger bewust wordt van zijn of haar eigen handelen en de invloed daarvan op de situatie. Door inzicht te krijgen in het eigen functioneren, kan de advocaat bewuste keuzes maken en in de toekomst anders handelen.

Conclusie

Intervisie is geen magische oplossing voor alle uitdagingen in de advocatuur, maar het is een waardevol instrument voor persoonlijke en professionele groei. Door vragen te stellen en voorbeelden te bespreken, krijgen advocaten inzicht in hun eigen handelen en worden ze uitgedaagd om bewuster keuzes te maken. Wil je ook deelnemen aan intervisie en jezelf verder ontwikkelen? Schrijf je dan nu in via onze agenda!

Terug naar overzicht    Inschrijven
Over de schrijver
Tjeerd Poot

Tjeerd Poot studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit en begon zijn carrière bij een middelgroot kantoor in Rotterdam met een algemene praktijk. In het vervolg van zijn carrière specialiseerde hij zich steeds verder in het arbeidsrecht en privacy. Hij volgde de Grotius-opleiding Arbeidsrecht en de specialisatieopleiding voor privacyrecht-advocaten aan de Universiteit van Leiden. Daarnaast is Tjeerd een zeer ervaren intervisie-gespreksleider en tevens coach, gespecialiseerd in het bijstaan van advocaten.

Laatste blog berichten

Intervisie: Het belang van vragen en voorbeeldsituaties

17 mei 2023

Vragen kunnen dienen als startpunt om de advocaat te stimuleren tot zelfreflectie, bewustwording en het verkennen van verschillende perspectieven. Ze helpen om voorbij de oppervlakte te kijken en de diepere lagen van het dilemma te onderzoeken. Hierbij een aantal voorbeelden van vragen tijdens intervisie...

Lees meer

Wat is het doel van intervisie?

5 januari 2022

Vaak horen we dat (sceptische) advocaten zich afvragen met welk doel de Nederlandse Orde van Advocaten intervisie verplicht heeft gesteld. Wij als intervisie-fans, begrijpen dat wel. Het doel van intervisie is namelijk om eens stil te staan en te reflecteren op casussen en dilemma’s uit de praktijkvoering. Dit met als doel inzicht te krijgen in eigen houding en gedrag.

Lees meer

De voordelen van intervisie op een rij

5 januari 2022

Sinds maart 2020 is het verplicht voor advocaten om te voldoen aan de kwaliteitstoets. Hiervoor kunnen advocaten kiezen voor verschillende varianten. De opties zijn 1) intervisie 2) gestructureerd intercollegiaal overleg en 3) peer review. Omdat de NOvA wilde stimuleren dat advocaten zouden kiezen voor intervisie (optie 1), vind je hier een aantal voordelen van intervisie op een rij.

Lees meer

Waarom stelde de Orde van Advocaten intervisie verplicht?

16 november 2021

We leven in veranderende tijden. De verwachting is dat de advocatuur in razend tempo met een behoorlijk aantal vernieuwingen te maken gaat krijgen. Intervisie voor advocaten kan daarbij helpen. De Nederlandse Orde van Advocaten heeft intervisie per 1 maart 2020 verplicht gesteld. Hiermee volgen ze andere beroepsgroepen op, zoals therapeuten en medici, die al langer gewend waren aan intervisie.

Lees meer

Wat houdt de intervisie roddelmethode in?

16 november 2021

De intervisie roddelmethode is één van de vele methodes die kan worden ingezet bij intervisie. De meeste mensen hebben weleens met roddelen te maken gehad in het dagelijks leven. Roddelen wordt vaak niet met iets positiefs geassocieerd maar met valsheid en doortraptheid. Echter, wanneer effectief ingezet tijden intervisie kan de roddelmethode uitkomst bieden. Wat houdt de roddelmethode in en wanneer zet je hem in? We leggen het hieronder uit.

Lees meer

Intervisie vraag voorbeeld? Ontdek helpende vragen bij intervisie

7 september 2021

Heel soms heeft een deelnemer geen dilemma voor intervisie. De advocaat in kwestie ‘loopt even nergens tegenaan’. Het levert bij mij altijd een glimlach op. Het kan natuurlijk zo zijn dat iemand geen intervisie vraag als voorbeeld heeft, maar eigenlijk ook weer niet. Daarom volgt hieronder een intervisie vraag voorbeeld voor advocaten zonder dilemma.

Lees meer

De top 10 intervisie voorbeelden in de advocatuur

7 september 2021

Door intervisie voorbeelden bij collega-advocaten neer te leggen ontdek je verrassende nieuwe invalshoeken. Intervisie voorbeelden kunnen onder andere te maken hebben met het inhoudelijke werk, problematische vraagstukken, ervaringen, gevoelens, overtuigingen en organisatieveranderingen.

Lees meer

Kan ik als advocaat opleidingspunten behalen voor het volgen van intervisie?

25 augustus 2021

Advocaten in Nederland moeten tijdens hun loopbaan geschoold blijven. Dit schrijft de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) voor. Hierbij komen ook nog eens een jaarlijks vereiste po-punten bij die advocaten moeten behalen. Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten (po-punten) en het volgen van intervisie.

Lees meer