Agenda

Welkom in onze agenda

Per 1 januari 2024 is de eis ‘werkzaam op hetzelfde rechtsgebied‘ komen te vervallen. Daarom is er nu een extra categorie ‘alle rechtsgebieden’ waar iedereen zich voor mag inschrijven.

Filter agenda:
24 mei 2024
Alle rechtsgebieden
28 mei 2024
Sociale rechtsgebieden
29 mei 2024
Arbeidsrecht
30 mei 2024
Alle rechtsgebieden
31 mei 2024
Alle rechtsgebieden
31 mei 2024
Alle rechtsgebieden
04 jun 2024
Alle rechtsgebieden
05 jun 2024
Alle rechtsgebieden
06 jun 2024
Ondernemingsrecht
07 jun 2024
Alle rechtsgebieden
07 jun 2024
Arbeidsrecht
11 jun 2024
Vastgoed
13 jun 2024
Alle rechtsgebieden
18 jun 2024
Alle rechtsgebieden
19 jun 2024
Alle rechtsgebieden
20 jun 2024
Sociale rechtsgebieden
21 jun 2024
Alle rechtsgebieden
21 jun 2024
Alle rechtsgebieden
25 jun 2024
Ondernemingsrecht
26 jun 2024
Alle rechtsgebieden
27 jun 2024
Arbeidsrecht
28 jun 2024
Alle rechtsgebieden
28 jun 2024
Alle rechtsgebieden
02 jul 2024
Ondernemingsrecht
04 jul 2024
Vastgoed
09 jul 2024
Alle rechtsgebieden
11 jul 2024
Alle rechtsgebieden
16 jul 2024
Sociale rechtsgebieden
18 jul 2024
Alle rechtsgebieden
23 jul 2024
Arbeidsrecht
25 jul 2024
Ondernemingsrecht
30 jul 2024
Alle rechtsgebieden
01 aug 2024
Alle rechtsgebieden
06 aug 2024
Alle rechtsgebieden
08 aug 2024
Sociale rechtsgebieden
13 aug 2024
Alle rechtsgebieden
15 aug 2024
Alle rechtsgebieden
20 aug 2024
Ondernemingsrecht
22 aug 2024
Vastgoed
27 aug 2024
Ondernemingsrecht
29 aug 2024
Arbeidsrecht
03 sep 2024
Alle rechtsgebieden
05 sep 2024
Alle rechtsgebieden
10 sep 2024
Alle rechtsgebieden
12 sep 2024
Ondernemingsrecht
17 sep 2024
Vastgoed
19 sep 2024
Ondernemingsrecht
24 sep 2024
Arbeidsrecht
26 sep 2024
Sociale rechtsgebieden
01 okt 2024
Alle rechtsgebieden
03 okt 2024
Alle rechtsgebieden
08 okt 2024
Ondernemingsrecht
10 okt 2024
Alle rechtsgebieden
15 okt 2024
Alle rechtsgebieden
17 okt 2024
Vastgoed
22 okt 2024
Sociale rechtsgebieden
24 okt 2024
Alle rechtsgebieden
29 okt 2024
Ondernemingsrecht
31 okt 2024
Arbeidsrecht
05 nov 2024
Alle rechtsgebieden
07 nov 2024
Ondernemingsrecht
12 nov 2024
Vastgoed
14 nov 2024
Sociale rechtsgebieden
19 nov 2024
Alle rechtsgebieden
21 nov 2024
Alle rechtsgebieden
26 nov 2024
Arbeidsrecht
28 nov 2024
Ondernemingsrecht