Wat is intervisie?

“Ik weet toch al hoe ik moet omgaan met mijn klanten, collega’s en concurrentie? Mijn kennis en kunde heeft me gebracht waar ik ben en het gaat goed. Dus waarom intervisie? En eh, wat is dat nou eigenlijk precies?”

 

Waarom intervisie?

Waarom zou de NOvA nu met deze nieuwe kwaliteitseis komen? We leven in veranderende tijden. De verwachting is dat de advocatuur in razend tempo met een behoorlijk aantal vernieuwingen te maken gaat krijgen. Intervisie kan daarbij helpen. 

Intervisie is per 1 maart 2020 door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gesteld voor alle advocaten en voor tenminste 8 uur per jaar in het kader van de kwaliteitstoets.

Wat is intervisie?

Intervisie is bewust veranderen.

Intervisie is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten, in groepen van 3 tot 10 personen. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden en beide hebben zij hun voor- en nadelen. De NOvA schrijft voor dat intervisie voor advocaten alleen offline plaats kan vinden. Vanwege de Corona-crisis maken zij gedurende deze periode een uitzondering, hierdoor is tijdelijk ook online intervisie mogelijk.

Wat zijn de effecten?

Het effect is dat je je bewust wordt van je houding en je gedrag als professional. Routine en de waan van de dag maken dat je er niet bij stil staat hoe je de zaken aanpakt. Intervisie zorgt voor reflectie op gedrag. Je kijkt er op terug en zo wordt duidelijk wat jouw persoonlijke opvattingen zijn en hoe dit jouw gedrag en daarmee jouw resultaten beïnvloedt. Ben je je van iets bewust, kun je vervolgens besluiten om dat al dan niet te veranderen.

Hierdoor leer je scherper en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je eigen werkwijze. Het legt je eigen opvattingen bloot en het maakt het je mogelijk om op een andere manier tegen de zaken aan te kijken. Dat kan er voor zorgen dat oplossingen dichterbij komen.

Ook ontdek je dat je vaak niet de enige bent met jouw dilemma. Dat geeft steun en rust.

Hoe vindt intervisie plaats?

Van alle deelnemers is er één de casusinbrenger. Hij of zij licht de casus toe en sluit die af met een vraag: het dilemma.

De andere deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. De bedoeling is om alleen verhelderende of helpende vragen te stellen. Verhelderende vragen maken duidelijker wat er is gebeurd, wat de rol van de casusinbrenger was en wat zijn of haar vraag is. Helpende vragen zijn vragen die de casusinbrenger helpen om inzicht te krijgen.

Een intervisie kan leiden tot een oplossing van de casus die is ingebracht en tot het inzicht hoe je hebt gehandeld. Hoe kan je het voortaan anders aanpakken? Intervisie leidt ook vaak tot inzicht in de stijl en werkwijze van de casusinbrenger. Maar idealiter gaat intervisie nog dieper en worden de opvattingen blootgelegd die tot het dilemma hebben geleid. Die bewustwording kan leiden tot verandering en persoonlijke groei.

Om tot verandering en persoonlijke groei te komen, moeten de juiste vragen worden gesteld. Het gaat niet om antwoorden, oplossingen of adviezen. Bij intervisie staat het stellen van vragen centraal. Antwoorden zetten een punt, ronden af en zetten de zaak stil. Vragen richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging. Vragen stimuleren de casusinbrenger tot nadenken.

Intervisie is zo een manier om kennis te delen over elkaars werkwijze. Het biedt steun, bevordert de professionaliteit, zet aan tot persoonlijke groei en maakt de bedrijfscultuur meer open.

Suggestieve vragen of vragen waar een oordeel in zit, helpen vaak niet. Mogelijk heb je hier al ervaring mee in jouw praktijk of privé leven. De gespreksleider van Intervisie Advocatuur zal je hierin coachen, zodat je een steeds betere manier hebt van vragen stellen zonder (waarde)oordeel.

Wat kan je verwachten tijdens een bijeenkomst?

Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt één of meer dilemma’s besproken. Iedere deelnemer moet een dilemma uit zijn of haar eigen praktijk voorbereiden: schriftelijk op een half A4tje. Na het doen van een voorstelrondje en het doornemen van de gespreksetiquette en de randvoorwaarden van intervisie, gaan we met elkaar aan de slag!