Wat is intervisie voor advocaten?

Wil je je deskundigheid als advocaat op peil houden en je functioneren verbeteren? Leg je dilemma’s uit de praktijk neer bij collega-advocaten en ontdek verrassende nieuwe invalshoeken. Ga onder leiding van een ervaren en geschoolde gespreksleider aan de slag met intervisie voor advocaten!

“Ik weet toch al hoe ik moet omgaan met mijn klanten, collega’s en concurrentie? Mijn kennis en kunde heeft me gebracht waar ik ben en het gaat goed. Dus waarom intervisie? En eh, wat is dat nou eigenlijk precies?”

Waarom intervisie in de advocatuur?

Waarom zou de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) nu met deze nieuwe kwaliteitseis rondom intervisie advocatuur komen? We leven in veranderende tijden. De verwachting is dat de advocatuur in razend tempo met een behoorlijk aantal vernieuwingen te maken gaat krijgen. Intervisie voor advocaten kan daarbij helpen. 

Intervisie is per 1 maart 2020 door de Nederlandse Orde van Advocaten verplicht gesteld voor alle advocaten en voor tenminste 8 uur per jaar in het kader van de kwaliteitstoets.

Wat is intervisie?

Intervisie is bewust veranderen. Intervisie voor advocaten is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten, in groepen van 3 tot 10 personen. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider. Dit kan zowel online als offline plaatsvinden en beide hebben zij hun voor- en nadelen. De NOvA schrijft voor dat intervisie voor advocaten alleen offline plaats kan vinden. Vanwege de coronacrisis maken zij gedurende deze periode een uitzondering. Hierdoor is tijdelijk ook online intervisie mogelijk.

Wat is het doel van intervisie?

Het effect is dat je je bewust wordt van je houding en je gedrag als professional. Routine en de waan van de dag maken dat je er niet bij stilstaat hoe je de zaken aanpakt. Intervisie voor advocaten zorgt voor reflectie op gedrag. Je kijkt erop terug en zo wordt duidelijk wat jouw persoonlijke opvattingen zijn en hoe dit jouw gedrag en daarmee jouw resultaten beïnvloedt. Ben je je van iets bewust? Dan kun je vervolgens besluiten om dat al dan niet te veranderen. 

Tijdens intervisie voor advocaten leer je scherper en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar je eigen werkwijze. Het legt je eigen opvattingen bloot en het maakt het mogelijk om op een andere manier tegen diverse zaken aan te kijken. Dat kan ervoor zorgen dat oplossingen dichterbij komen. Ook ontdek je dat je vaak niet de enige bent met jouw dilemma. Dat geeft steun én rust.

Hoe vindt intervisie plaats?

Van alle deelnemers is er één de casusinbrenger. Hij of zij licht de casus toe en sluit die af met een vraag: het dilemma. De andere deelnemers krijgen de gelegenheid om vragen te stellen. De bedoeling is om alleen verhelderende of helpende vragen te stellen. Verhelderende vragen maken duidelijker wat er is gebeurd, wat de rol van de casusinbrenger was en wat zijn of haar vraag is. Helpende vragen zijn vragen die de casusinbrenger helpen om inzicht te krijgen. 

Een intervisie voor advocaten kan leiden tot een oplossing van de casus die is ingebracht en tot het inzicht hoe je hebt gehandeld. Hoe kan je het voortaan anders aanpakken? Intervisie leidt ook vaak tot inzicht in de stijl en werkwijze van de casusinbrenger. Maar idealiter gaat intervisie in de advocatuur nog dieper en worden de opvattingen blootgelegd die tot het dilemma hebben geleid. Die bewustwording kan leiden tot verandering en persoonlijke groei.

Intervisie voor advocaten: een manier om kennis te delen

Om tot verandering en persoonlijke groei te komen, moeten de juiste vragen worden gesteld. Het gaat niet om antwoorden, oplossingen of adviezen. Bij intervisie voor advocaten staat het stellen van vragen centraal. Antwoorden zetten een punt, ronden af en zetten de zaak stil. Vragen richten de aandacht, mobiliseren energie, zetten aan tot actie en brengen de zaak in beweging. Vragen stimuleren de casusinbrenger tot nadenken. 

Intervisie voor advocaten is een manier om kennis te delen over elkaars werkwijze. Het biedt steun, bevordert de professionaliteit, zet aan tot persoonlijke groei en maakt de bedrijfscultuur meer open. Suggestieve vragen of vragen waar een oordeel in zit, helpen vaak niet. Mogelijk heb je hier al ervaring mee in jouw praktijk of privéleven. De gespreksleider van Intervisie Advocatuur zal je hierin coachen, zodat je een steeds betere manier hebt van vragen stellen zonder (waarde)oordeel.

Praktijkdilemma’s tijdens de intervisie voor advocaten

Tijdens intervisies voor advocaten komen diverse praktijkdilemma’s aan de orde. Van dilemma’s rondom geheimhoudingsplicht, bonussen, de eigen bijdrage of integriteit. Hieronder vind je een greep uit de dilemma’s die behandeld worden tijdens zo’n intervisie voor advocaten. 

Geheimhoudingsplicht

Je hebt een cliënt met een bouwbedrijf die een constructiefout niet wil melden. Bij een vol stadion dreigt een rampzalige instorting. Houd je je aan je geheimhoudingsplicht?  

De eigen bijdrage wordt niet betaald

Je cliënte heeft haast anders moet ze het land verlaten. Je start gelijk met de case, maar vervolgens wordt de eigen bijdrage niet betaald. Wat doe je en hoe voorkom je dit in de toekomst?

Bonussen

Je bent partner bij een multidisciplinair advocatenkantoor en je werkt binnen het arbeidsrecht. Je moet er met je team hard aan trekken want de tarieven staan onder druk. Er kunnen veel uren worden geschreven op grote reorganisaties, maar dat zijn de krenten in de pap waar iedereen op aast. Je hebt de eerste opmerkingen uit jouw team al binnen dat ze beloond willen worden voor hun harde werken. Hoe ga je hier mee om?

Wat kan je verwachten tijdens een bijeenkomst?

Tijdens een intervisiebijeenkomst wordt één of meer dilemma’s besproken. Iedere deelnemer moet een dilemma uit zijn of haar eigen praktijk voorbereiden: schriftelijk op een half A4tje. Na het doen van een voorstelrondje en het doornemen van de gespreksetiquette en de randvoorwaarden van intervisie voor advocaten gaan we met elkaar aan de slag!

Geef je op voor intervisie voor advocaten 

Intervisie Advocatuur biedt het gehele jaar intervisie bijeenkomsten aan (ook online) voor advocaten. Daarmee kan worden voldaan aan de kwaliteitstoets eisen van de NOvA (minimaal 8 uur per jaar). Moet jij je intervisiepunten nog halen? Bekijk onze geplande intervisiebijeenkomsten in de agenda. Staat er voor jou geen optie in de agenda? Laat hier je gegevens achter en wij gaan kijken wat we voor jou kunnen betekenen. Heb je een andere vraag? Neem dan contact met ons op.