Intervisie online, mag het of niet?

Intervisie online, mag het of niet?

Of intervisie ook online mag plaatsvinden is een relevante vraag.

Er zijn talloze methodes om aan intervisie te doen. Als het gaat om een online omgeving leent de ene methode zich daar beter voor dan de andere. Een intervisiemethode met een rollenspel bijvoorbeeld, wordt online erg uitdagend. Maar.. mag het überhaupt?

De NOvA heeft als uitgangspunt dat intervisie fysiek moet plaatsvinden: offline dus. Zij schrijven daarover het volgende op hun website:

‘Het is van belang voor de verschillende vormen van de kwaliteitstoetsen dat de deelnemers fysiek bij elkaar komen ten behoeve van de dynamiek in de groep en het kunnen faciliteren van de gewenste vorm door de gespreksleiders, reviewers en begeleiders.’

Vanwege de coronamaatregelen maakt de NOvA een uitzondering:

‘Gelet op alle verscherpte coronamaatregelen kan – zolang de maatregelen voortduren die het fysiek bij elkaar komen bemoeilijken – aan intervisie en gestructureerd intercollegiaal overleg via video-conference worden deelgenomen.’

Er worden wel voorwaarden aan verbonden. Deze staan op de website van de NOvA maar Intervisie Advocatuur informeert haar online deelnemers daar uiteraard ook persoonlijk over. De voorwaarden zijn:

  1. alle deelnemers gaan akkoord met deelname aan de kwaliteitstoetsen door video-conference;
  2. de identiteit van de deelnemers wordt gecontroleerd door gespreksleider of begeleider;
  3. de aanwezigheid van de deelnemers wordt tijdens de bijeenkomst gecontroleerd door de gespreksleider of begeleider;
  4. de vertrouwelijkheid wordt door alle deelnemers gewaarborgd door onder meer deelname aan de bijeenkomst in een afgesloten ruimte zonder aanwezigheid van derden.

Bron: https://www.advocatenorde.nl/faq/kwaliteit-2 onder punt 16.

Inmiddels hebben wij de afgelopen maanden i.v.m. de Coronamaatregelen alle intervisiebijeenkomsten online gedaan. Wij gebruiken hiervoor de Balinth-methode en die werkt erg goed online. De meeste deelnemers geven ook aan in hun feedback dat ze hopen dat intervisie altijd online kan blijven plaatsvinden. Wij zijn voornemens deze resulaten te delen met de NOvA. Wellicht brengt het ze op de gedachten om anno 2021* intervisie online permanent goed te vinden.

* Op 25 maart 2021 heeft de NOvA besloten om online intervisie goed te vinden tot 1 januari 2022.