BLOG

 

Kan ik als advocaat opleidingspunten behalen voor het volgen van intervisie?

Kan ik als advocaat opleidingspunten behalen voor het volgen van intervisie?

Vaak krijgen wij de vraag hoe het nu precies zit met het behalen van opleidingspunten en het volgen van intervisie. Wij zochten het voor je uit.

Intervisieverplichting: 8 uur per jaar

Artikel 26 van de Advocatenwet schrijft voor dat iedere advocaat in het kader van de kwaliteitstoets aan intervisie, gestructureerd collegiaal overleg of peer review moet doen. Als het gaat om intervisie geldt dat iedere advocaat tenminste 8 uur per jaar aan intervisie moet doen (en dat één intervisiebijeenkomst tenminste 2 uur en maximaal 4 uur mag duren).

Bron: https://www.advocatenorde.nl/dossier/kwaliteit/aan-de-slag-met-intervisie

Opleidingspunten voor intervisie: 4 punten per jaar

Maar hoe zit het dan met de opleidingspunten voor intervisie? In artikel 4.4 van de Verordening op de advocatuur is geregeld dat iedere advocaat, na het afronden van de beroepsopleiding, jaarlijks 20 opleidingspunten moet halen. De helft van het aantal te behalen opleidingspunten moet op juridisch gebied behaald worden. Met andere woorden, er mogen 10 punten worden behaald op niet-juridisch gebied: zoals de uren die je aan intervisie besteedt.

Hierover schrijft de NOvA op haar website het volgende: ‘De advocaat behaalt één niet-juridisch opleidingspunt voor ieder heel uur dat hij heeft deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen in de vorm van:

  • intervisie met ten hoogste 4 punten per jaar;

  • peer review met ten hoogste 4 punten per jaar.

  • Aan gestructureerd intercollegiaal overleg mogen geen punten toegekend worden.’

Bron: https://www.advocatenorde.nl/faq/kwaliteit-2 onder vraag 8.

Het heeft dus zo zijn voordelen om te kiezen voor intervisie. Je kan namelijk 4 uur van de tijd die je aan intervisie besteedt, in tegenstelling tot bijvoorbeeld gestructureerd intercollegiaal overleg, opvoeren voor 4 van de 10 te behalen niet-juridische opleidingspunten.

Intervisie Advocatuur is voordelig

Als we dan naar de financiële kant kijken, zien we dat Intervisie Advocatuur voordelig is. Voor een gemiddeld opleidingspunt betaal je al snel € 100,- en voor 4 punten dus € 400,- exclusief BTW. Bij Intervisie Advocatuur voldoe je voor slechts € 499,- exclusief BTW aan de kwaliteitstoets én behaal je 4 opleidingspunten.

Inschrijven kan via onze agenda.