Is intervisie voor advocaten verplicht?

Waarom is intervisie voor advocaten verplicht?

Intervisie voor advocaten is per 1 maart 2020 verplicht gesteld door de Nederlandse Orde van Advocaten in het kader van de kwaliteitstoets.

De NOvA schrijft hierover op haar website:

Tijdens de intervisie voor advocaten worden dilemma’s, vragen over het eigen functioneren, de praktijkvoering of praktijkuitoefening ingebracht door de deelnemers. Het is niet de bedoeling dat tijdens de intervisie uitgebreid de juridische inhoud van een dossier wordt besproken; het gaat om de koers in een zaak of dilemma’s die spelen. Voor zover vertrouwelijke informatie wordt gedeeld of herleidbaar is, geldt dat de gespreksleider door de algemene raad moet zijn aangewezen als deskundige en een geheimhoudingsplicht heeft op grond van artikel 26, van de Advocatenwet.

Intervisie is in andere beroepsgroepen al langer verplicht, zoals bijvoorbeeld bij artsen het geval is. Nu intervisie voor advocaten ook verplicht is geworden, dienen advocaten met elkaar onder de volgende voorwaarden aan intervisie te doen:

  • Intervisie vindt verplicht plaats met minimaal 3 en maximaal 10 advocaten;
  • De intervisie voor advocaten staat onder leiding van een bevoegd gespreksleider;
  • Jaarlijks wordt er minimaal 8 uur aan intervisie gevolgd (voor 2020 is deze eis gehalveerd i.v.m. Corona);
  • Er wordt over en weer geheimhouding overeengekomen;
  • Advocaten brengen voor hun intervisie een dilemma in;
  • Advocaten zijn werkzaam op dezelfde rechtsgebieden;
  • De gespreksleider stuurt een bewijs van deelname na afloop.

Intervisie Advocatuur biedt een platform om op flexibele en eenvoudige manier aan je intervisie-uren te komen. Inschrijven kan via onze agenda het gehele jaar door zowel fysiek als online. Online intervisies zijn vooralsnog een uitzondering. Hoe lang de NOvA online intervisie goed zal blijven keuren is de vraag.