Alles wat je wil weten over intervisie voor advocaten

Heb je je kwaliteitstoetsen nog niet geregeld en moet je nog je opleidingspunten halen voor dit jaar? Intervisie Advocatuur biedt dan uitkomst met intervisiebijeenkomsten voor advocaten. Via Intervisie Advocatuur kunnen advocaten voldoen aan de kwaliteitseis van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) om per jaar acht uur aan intervisie voor advocaten te doen. We organiseren bijeenkomsten zowel online als fysiek in Rotterdam, Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Eindhoven, Breda, Leeuwarden en Zwolle. Schrijf je in via onze agenda in.

Wat is intervisie voor advocaten?

Intervisie is het bespreken van een niet-juridisch dilemma met vakgenoten. Het onderwerp is niet-juridisch. Je bespreekt een dilemma waar je in de praktijk tegenaan loopt. Het gesprek verloopt volgens een bepaalde structuur. Het gesprek vindt plaats volgens een bepaalde structuur en onder leiding van een gespreksleider.

Hoeveel intervisie-uren moet ik volgen?

Het gaat om acht intervisie-uren per jaar. Vanwege het coronavirus hoefde je in 2020 maar vier intervisie-uren volgen. De intervisie-uren kunnen tot een maximum van vier uur per jaar worden ingezet als niet-juridische opleidingspunten. Extra voordeel dus!

Wat gebeurt er tijdens intervisie voor advocaten?

Tijdens een intervisiebijeenkomst worden verschillende dilemma’s besproken. De casusinbrenger licht de casus toe en sluit af met een vraag: het dilemma. De andere deelnemers krijgen dan de gelegenheid om vragen te stellen.

De bedoeling is om alleen verhelderende of helpende vragen te stellen, en niet om de casusinbrenger te adviseren of te beoordelen. Verhelderende vragen maken duidelijker wat er is gebeurd, wat de rol van de casusinbrenger was en wat zijn of haar vraag is. Helpende vragen zijn vragen die de casusinbrenger helpen om inzicht te krijgen.

Waar dient intervisie voor?

Intervisie voor advocaten kan leiden tot een oplossing van de casus en leidt meestal tot inzicht in de werkwijze van de casusinbrenger. Het leert advocaten om scherper en vanuit verschillende perspectieven te kijken naar zichzelf. Idealiter gaat intervisie voor advocaten zelfs nog dieper en worden de opvattingen blootgelegd die tot het dilemma hebben geleid.

Intervisie voor advocaten leidt tot inzicht en bewustwording. Het is een goede manier om kennis te delen over elkaars werkwijze. Het bevordert de professionaliteit, zet aan tot persoonlijke groei en maakt de bedrijfscultuur meer open. Veel advocaten beginnen soms met frisse tegenzin aan een intervisiebijeenkomst, maar voelen zich na afloop vrolijk, tevreden, opgelucht en gesteund.

Wat is de rol van de gespreksleider?

Het gesprek tijdens de intervisie voor advocaten vindt plaats volgens een bepaalde structuur. De gespreksleider ziet erop toe dat die structuur wordt nageleefd en dat de vragen zich richten op de oorzaak en niet alleen op oplossingen. Intervisie Advocatuur heeft meerdere top-gespreksleiders aan zich verbonden. Allen zijn of waren advocaat en hebben jarenlange ervaring in gedragsregels en geheimhoudingsplicht.

Hoe ziet een intervisiebijeenkomst eruit?

Na een voorstelrondje worden per dilemma drie fases doorlopen: beeldvorming, oordeelsvorming en inzichtvorming. In de beeldvorming wordt de casus uitgevraagd met open, verhelderende vragen. In de oordeelsvorming wordt feedback gegeven en worden eigen ervaringen gedeeld. In de inzichtvormingsfase worden de inzichten met elkaar gedeeld. Een voorbeeld van een dilemma is de geheimhoudingsplicht: je ontdekt bijvoorbeeld dat je cliënt, een bouwbedrijf, een constructiefout niet wil melden. Bij een vol stadion dreigt een rampzalige instorting. Houd je je aan je geheimhoudingsplicht? Allerlei dilemma’s die worden besproken tijdens de intervisie voor advocaten!

Intervisie voor advocaten, door wie?

Intervisie Advocatuur beschikt over een netwerk van erkende gespreksleiders die de waarde en urgentie van intervisie voor advocaten erkennen en hebben doorleefd. Oprichter Tjeerd Poot garandeert daarom maximale vertrouwelijkheid en veiligheid voor de deelnemers. Alle deelnemers zijn afkomstig van verschillende kantoren, wat het een veilige omgeving maakt. Wacht dus niet langer en schrijf je nu hier in! Nog vragen over intervisie voor advocaten? Neem dan contact met ons op.